dimarts, 22 de novembre de 2011

Conceptes bàsics (IV) - L’estudi de l’empresa des del pensament estratègic

L’estudi de l’empresa des del pensament estratègic


1.    El pensament estratègic racional: cerca desenvolupar teories normatives per a determinar estratègies adequades. Assumeix que la direcció de l’empresa és analítica i racional i que es pot planificar de manera comprensiva.
a.    L’escola de disseny: considera l’estratègia com un procés d’encaix DAFO
b.    L’escola de pla planificació, concep la formulació d’estratègies com un procés detallat format.
c.    L’escola del posicionament, l’elecció genèrica de quina ha de ser l’estratègia de l’empresa en determinats contextos.
2.    Aproximacions centrades en els processos estratègics. D’índole eminentment descriptiva, per tal com s’ocupa de mostrar com i per què sorgeixen i es desenvolupen les estratègies en l’empresa.
a.    L’escola empresarial, la base de l’estratègia és la intuïció
b.    L’escola cognitiva, vincula l’estratègia amb un procés visionari del líder, però tracta d’aprofundir en els processos mentals de raonament
c.    L’escola de l’aprenentatge: les estratègies han d’emergir a poc a poc a mesura que l’organització s’adapta o aprèn
d.    L’escola del poder: el procés de formació d’estratègies com un procés de poder
e.    L’escola cultura: cultura organitzativa
f.     L’escola de l’entorn: el procés de formulació de l’estratègia tendeix a reduir-se a una espècie de fet extern més que a un procés intern.
g.    El pensament integrador: agrupant els elements i comportaments de les organitzacions en diferents etapes seqüenciats en el temps mitjançant models de cicle de vida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada