dimarts, 30 d’agost de 2011

Direcció de la comunicació (II)- El gabinet de comunicació


El gabinet de comunicació planifica i executa la política de comunicació global de l’organització. 

Per gabinet de comunicació hem d’entendre les fonts actives, organitzades i habitualment estables d’informació que cobreixen les necessitats comunicatives, tan internes com externes, d’aquelles organitzacions que desitgen transmetre una imatge positiva de si mateixa.

El gabinet dins l’estructura organitzativa de l’empresa és variable, passant de gabinets professionals a persones d’altres departament orientades a la comunicació externa o interna.

Les principals funcions del gabinet seran:
-          Relacions amb els mitjans de comunicació
-          Disseny de campanyes de comunicació de màrqueting
-          Relacions directives i comunicació corporativa
-          Política de comunicació interna

Tipus de gabinets de comunicació

-          Gabinets d’empreses
o   Destaquen la veritable identitat corporativa
o   Transmeten notorietat i prestigi
o   Redueixen el nombre de missatges involuntaris
o   Atreuen la predisposició del mercat de capitals
o   Milloren el rendiment i l’actitud dels directius
o   Reforcen el poder comunicatiu de la publicitat
o   Aconsegueixen una opinió pública favorable.
-          Gabinets de l’administració
-          Gabinets de partits polítics i sindicats

La comunicació interna

La funció de la comunicació interna en l’empresa es correspon amb la laboriosa tasca d’enginyeria que dia a dia creix i dóna consistència al gran edifici de la comunicació global. La importància que se li dona depèn en gran part de la seva cultura empresarial. Les tasques són:
-          Fomentar la participació interna
o   Comunicació descendent
§  Notes de règim interior
§  Cartes personalitzades
§  Circulars
§  Tauler d’anuncis
§  Manual d’acollida
§  Reunions
§  Cartells
o   Comunicació ascendent
§  Comitès
§  Cerques de qualitat i equips de treball
§  Bústies i programes de suggeriments
§  Informes
o   Comunicació horitzontal
§  Reunions de treball entre departaments
§  Informes
§  Comunicats diversos
§  Participació en publicacions d’empresa
o   La comunicació a través de les TIC han anat guanyant terreny a altres canals tradicionals, però la tecnologia mai no podrà substituir la comunicació directa, només complementar-la
-          Facilitar la formació interna
-          Realitzar tasques de documentació i investigació

La comunicació externa

L’objectiu de la comunicació externa passa per crear, mantenir o millorar la imatge de l’empresa entre els seus diferents públics objectius. Una de les funcions claus es aconseguir publicity, es adir, aconseguir que els mitjans de comunicació parlin de l’empresa de forma positiva i gratuïta.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada